top3

Alte proiecte ale Fundatiei

Proiect

- lansare

- grup tinta

- instruire

- eval.initiala

- consultanta

- eval.finala

- tr.tematice

- interpretare

- ghid / CD

- promovare

csb
swissro-horizontal-rgb400

Titlul proiectului:

Mentinerea integritatii ecologice si economice a spatiului rural din vecinatatea Sitului Natura2000 Rarau-Giumalau

Fundatia Speologica „Club Speo Bucovina", in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Suceava implementeaza incepand cu data de 01.07.2013 proiectul „Mentinerea integritatii ecologice si economice a spatiului rural din vecinatatea Sitului Natura2000 Rarau-Giumalau".
Proiectul este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul
Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa.
Proiectul  are o valoare totala de 83.435 CHF din care 75.000 CHF grant si 8.435 CHF contributia proprie a beneficiarului.

Scopul proiectului este consolidarea capacitatii Fundatiei Speologice de a contribui la implementarea principiilor turismului durabil in localitati aflate in apropierea unor arii protejate sau Situri Natura2000, printr-o abordare integrata de responsabilizare a intreprinzatorilor si constientizare a  turistilor.
Proiectul vizeaza 4 localitati: Pojorata, Vama, Fundu Moldovei si Sadova si urmareste:

  Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a principiilor turismului durabil in 10 pensiuni din cele 4 localitati aflate in apropierea Sitului Natura 2000 Rarau-Giumalau prin participarea personalului la 4 sesiuni de instruire, asistenta si consultanta primita pe perioada de derulare a proiectului.
  Obiectiv 2:
  Cresterea nivelului de informare si constientizare a turistilor in ceea ce priveste importanta protejarii Sitului Natura2000 Rarau-Giumalau prin imbunatatirea infrastructurii de informare in 2 arii naturale protejate, pregatirea (teoretica si practica) a 14 persoane in interpretarea traseelor tematice, realizare si distribuire de materiale de informare.

Data de incheiere a proiectului este 30 iunie 2014.

Rezultate planificate:

  Ø cate 10 persoane  desemnate de pensiunile tinta, in functie de competente, vor primi  instruire in domeniile:

  • Turism durabil in Situl Natura 2000 Rarau-Giumalau,
  • Managementul durabil al firmei – plan de management,
  • Aprovizionare–valorificare produse locale,
  • Managementul turistilor intr-o arie protejata;
  • Tehnici de interpretare trasee tematice.

  Ø 10 pensiuni vor beneficia de consultanta pentru intocmirea Planului de management durabil ;

  Ø 10 pensiuni vor aplica masuri concrete din Planul de management durabil stabilit, avand ca punct de plecare evaluarea initiala facuta de un specialist in domeniu (10 rapoarte de evaluare initiala) iar progresele inregistrate fiind cuprinse in 10 rapoarte de evaluare finala.

  Ø 4 membri ai Fundatiei Speologice vor participa la setul complet de instruiri contribuind la consolidarea capacitatii Fundatiei Speologice de a implementa principiile turismului durabil in situl Natura2000 Rarau - Giumalau;

  Ø 2 trasee tematice vor fi amenajate - 12 panouri de informare vor fi amplasate in sit;

  Ø 200 turisti isi imbunatatesc atitudinea si comportamentul fata de mediu prin parcurgerea celor doua trasee tematice, condusi de interpreti pregatiti prin proiect;

  Ø 2000  ghiduri intitulate  Arii protejate din Bucovina – Situl Natura2000 Rarau-Giumalau vor fi realizate (1500 tiparite, 500CD) si distribuite membrilor grupului tinta

I. Activitati planificate pentru atingerea Obiectivului 1

A.I.1. Pregatirea si organizarea Seminarului Dezvoltarea turismului durabil, oportunitate si constrangeri – pregatirea cadrului de colaborare cu factorii interesati (luna 1-luna 2)

A.I.2. Identificarea pensiunilor din grupul tinta prin stabilirea si aplicarea unor proceduri de selectare a pensiunilor si intreprinzatorilor dupa criterii impuse (viziune in conformitate cu principiile turismului durabil) si disponibilitatea acestora (luna 1- luna 2)

A.I.3. Realizarea programului de instruire a reprezentantilor pensiunilor tinta in vederea cresterii capacitatii acestora de a implementa principii de turism durabil (luna 3 - luna 5)

  Temele incluse in programul de instruire:
  -Turism durabil in Situl Natura 2000 Rarau-Giumalau - 2 zile / 14 participanti
  -Managementul durabil al firmei – plan de management - 2 zile / 14 participanti
  -Aprovizionare – valorificare produse locale - 2 zile / 14 participanti
  -Managementul turistilor intr-o arie protejata - 2 zile / 14 participanti

Nota: la aceste instruiri vor participa  impreuna cu reprezentantii pensiunilor 4 membri ai Fundatiei Speologice.

A.I.4. Evaluarea initiala (luna 2 - luna 3) si evaluarea finala (luna11) a pensiunilor prin prisma cunoasterii si aplicarii principiilor turismului durabil

A.I.5. Consultanta pentru intocmirea si implementarea Planului de management durabil in pensiuni (luna  4 - luna 11)

I. Activitati planificate pentru atingerea Obiectivului 2

A.II.1. Realizarea traseelor tematice si a panourilor de informare in Situl Rarau-Giumalau (luna 1 – luna 10)

A.II.1.1. Realizarea conceptului pentru traseele tematice si a panourilor de informare generala asupra Sit-ului – intocmirea listei temelor de interpretare, realizare imagini foto din Sit, text si design panouri de interpretare – ( servicii subcontractate) 

   §12 machete - fisiere cu imagini si text , "bun de tipar"

A.II.1.2. Realizarea fizica a panourilor (2 voluntari) si tiparirea suportului informativ

   §12 panouri din lemn si 12 materiale outdoor tiparite pe suport rezistent la intemperii

A.II.1.3. Montarea panourilor in teren

   §12 panouri montate in teren (2 voluntari) in locuri agreate de custodele Sitului

A.II.2. Organizarea si sustinerea sesiunii de instruire Interpretarea traseelor tematice (luna3 – luna 12)

A.II.3. Realizarea, in cadrul editurii Fundatiei Speologice a ghidului Arii protejate din Bucovina – Situl Natura2000 Rarau-Giumalau si distribuirea a 1500 exemplare tiparite si 500 CD-uri (luna 1 – luna 11)

  A.II.3.1. Culegere informatii: cadrul legislativ, informatii relevante despre potentilul natural al zonei, imagini foto, informatii despre infrastructura de vizitare;
  A.II.3.2. Realizarea conceptului de prezentare grafica a Ghidului, selectarea informatiei relevante,  prelucrare foto, text si design;
  A.II.3.3. Achizitia serviciilor de tiparire si tiparirea materialelor Ghidului, inscriptionare CD;
  A.II.3.4. Distribuirea celor 1500 exemplare tiparite si a 500 CD-uri;

Activitati realizate pana in prezent: