Expeditii

ARER

ADEZIUNE

Subsemnatul____________________________indicativ_____________clasa __________

cu domiciliul in loc.__________________jud._______str._____________________nr.________

bl._______, sc._______, et.______, ap.________ cod poºtal______________, tel:_______________,

posesor al BI/CI seria_______nr._____________eliberat de pol.___________________________.

     Va rog sa aprobati inscrierea mea in ASOCIATIA RADIOAMATORILOR ECOLOGISTI DIN ROMANIA.
    
Voi respecta Statutul Cadru al A.R.E.R. si voi sprijini activitatile organizatiei in limita timpului meu liber, participand la Concursuri YO sau trafic YO si popularizand Programul de Diplome si evenimentele Ecologice deosebite din timpul anului.

Data:_____________________Semnatura________________________