TOP3
Csb

Pagina Proiecte biodiversitate

Prima pagina

"NATURA 2000, o modalitate necesarã de coexistentã a oamenilor cu natura"
PHARE 2006-018-147.01.02/02/DEM 13 -
Rezumat proiect

Partener
Asociatia pentru Conservarea Vietii Sãlbatice din Cãlimani

Colaboratori:
Prefectura Judetului Suceava
Directia Silvicã Suceava
Agentia pentru Protectie a Mediului Suceava
Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava

Scopul proiectului:
Cresterea constientizãrii în domeniul protectiei mediului de cãtre comunitãtile din judetul Suceava ce au pe raza lor situri Natura2000.

Comunitãtile vizate sunt:
 
Bosanci, Campulung Moldovenesc, Carlibaba, Ciocanesti, Crucea, Dorna Arini, Izvoarele Sucevei, Mitocul Dragomirnei, Moara, Moldova Sulita, Moldovita, Panaci, Poiana Stampei, Sadova, Stulpicani, Saru Dornei, Ulma, Vatra Moldovitei, Zamostea.

Proiectul s-a adreseat:
- scolilor din localitãtile tintã, unde cel putin 30 de profesori de biologi si geografie au fost invitati sã participe la un seminar.
- elevilor din 19 scoli (950 elevi) participanti în cadrul Concursul la nivel de scoalã "Natura 2000", din care 190 de elevi vor deveni Rangeri Juniori.
- primãriilor din localitãtile tintã, unde 19 responsabili cu protectia mediului au fost invitati sã participe la un seminar Natura2000
- membrilor comunitãtii care au primit materiale informative prin Punctul de Informare deschis in cadrul primãriilor.

Activitãtile si rezultatele principale, urmãrite în cadrul proiectului :

Activitatea 1 : Lansarea proiectului (Comunicatul de presa)
Activitatea 2 : Seminar Natura2000 cu responsabilii cu protectia a mediului din primãrii. Scopul acestei activitati a fost informarea si constientizarea responsabililor cu protectia mediului din cele 19 primãrii, privind importanta ariilor Natura2000 de pe teritoriul lor;

Rezultat :
- 19 reprezentanti din cadrul primãriilor din localitãtile tintã, au fost informati privind valoarea ariilor protejate Natura2000 de pe teritoriul lor si a regulamentelor din aria protejatã;

Activitatea 3: Seminar Natura2000 cu profesorii din cele 19 scoli care au pe teritoriul lor situri Natura 2000. Scopul întâlnirii a fost crearea unui Program de Activitãti „Ranger Junior", în care sã fie implicate scolile, pentru protectia sitului Natura2000 din comunitate.

Rezultat :

     - cel putin 30 de profesori prezenti au primit informatii concrete despre aria protejatã Natura2000 aflatã în perimetrul lor;
     - cel putin 30 de profesori au fost profesori conducãtori ai grupului de elevi Rangerii Juniori;
    
- 19 planuri de activitãti de la cele 19 scoli au reprezentat propunerile de activitãti ce s-au derulat si se vor derula în continuare în scolile respective;

Activitatea 4 :
Realizarea de materiale informative

Rezultat :

     - Afis de informare NATURA2000 pentru comunitate
     - Brosura Natura2000 distribuitã in scoli si în primãrii
     - Pliantul „Rangerii Juniori" distribuit de cãtre Rangerii Juniori turistilor
     - Pliant tip ziar: Natura2000, pentru comunitate

Activitatea 5:  Realizarea unui site Natura2000

Rezultat :      -  un sit Natura2000 la nivelul judetului Suceava – www.Natura2000sv.com

Activitatea 6 : Dezvoltarea unui Punct de Informare Natura2000 in cadrul primãriilor

Rezultat :      - 19 puncte de informare Natura2000 in primãrii în care s-au distribuit materiale informative pentru comunitate

Activitatea 7: Concurs Natura2000 in cele 19 scoli si asistentã practicã.
     Activitatea a avut ca obiectiv principal, crearea în fiecare scoalã a unui grup de Rangeri Juniori care sã se implice în diferite activitãti alãturi de administratorii rezervatiilor, voluntarii din cadrul scolii.

Rezultate :
      - 950 de elevi au fost informati despre aria protejatã din zona lor, despre modul cum pot sã o protejeze;
     - 190 de elevi câstigãtori au devinit  Rangeri Juniori ºi au primit : ecusonul, tricoul, pãlãria de Ranger Junior, un regulament 
     - 19 grupuri de Rangeri Juniori

Activitatea 8
: Evaluarea si premierea portofoliilor realizate de elevi

Rezultat : - 190 de elevi au fost premiati

UE

Proiect finanþat de
UNIUNEA EUROPEANA

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate provind aderarea Romaniei la Uninea Europana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europe in Romania http://ec.europa.eu

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE, contactati  cfcu.phare@mfinante.ro