top3
csb

„Parteneri pentru ariile protejate -
Fânetele seculare Ponoare, Fânetele seculare Frumoasa"

Perioada de desfasurare a proiectului: 15 aprilie 2016 - 15 septembrie 2016
Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1: Implicarea unui numãr de 100 elevi si 6 profesori ce fac parte din clubul „Ranger Junior" din comunitãtile Bosanci, Moara si Ipotesti într-un program cu caracter educativ pentru explorare, cunoastere si protectie a ariilor protejate – 6 tabere si 5 excursii;
Obiectivul 2: Promovarea ariilor protejate „Fânetele seculare Ponoare si Frumoasa" prin 3 panouri de informare în rezervatii, 6 roll-up-uri (câte 2 seturi) pentru cele 3 scoli; 3 panouri cu fotografii în cele 3 scoli si organizarea a 2 evenimente în comunitãtile scolare din comunele Bosanci, Moara si Ipotesti, cu participarea a 300 elevi, 6 profesori si 30 de pãrinti.

Rezumatul proiectului
     Pentru întelegerea importantei si a valorilor naturale locale în ariile protejate, actiunea proiectului s-a concentrat pe activitãti adresate unui grup ce reprezintã vectori pentru comunitate – copiii. Activitãtile proiectului au avut la bazã ceea ce îi stimuleazã cel mai mult pe copii: Jocul prin explorare, cercetare, cunoastere, dar si implicare. Pentru a atrage elevii, ai stimula, a fost aleasã ca formulã de organizare Clubul, care are la bazã un concept bazat pe învãtare experimentalã, cu activitãti distractive, desfãsurate în arii protejate – Clubul Ranger Junior.
    
Astfel, 100 de elevi ce fac parte din clubul Ranger Junior au participat timp de trei luni la 5 excursii de initiere si 10 tabere cu ateliere în rezervatia Fânetele seculare Ponoare
, unde jocul a fost împletit cu stiinta prin explorare/observare si monitorizare a unor specii din habitatele din aceastã rezervatie. Caietul de teren Ranger Junior le-a fost ghid la activitãtile din teren. Fiecare club a fost încã de la început învãtat cum sã respecte locul pentru studiu/observare/monitorizare. Au primit câte un mic habitat care l-au marcat, iar timp de 3 luni l-au monitorizat observând „evolutia biodiversitãtii".
     In Laboratorul mobil din rezervatie, dotat cu instrumente de lucru, binoclu, lupe, microscop, au fost organizate activitãtile „lumea plantelor, vãzutã la microscop". Fiecare elev a descoperit o altã lume a plantelor, au învãtat sã-si pregãteascã lamele cu polen, sectiuni din frunze, spori de ciuperci etc. Biblioteca mobilã le-a oferit atlase si determinatoare, au învãtat cum sã le citeascã, dar mai mult au învãtat numele si importanta plantelor.
    
Evaluarea cunostintelor din cadrul taberelor a fost realizatã prin antrenarea elevilor în jocuri de rol cu premii si ateliere de lucru manual. Pentru rezultatele lor extraordinare au fost premiati la finele proiectului, în cadrul unui eveniment denumit „Jurnalul Rangerului Junior". Diplomele, medaliile si premiile au încununat eforturile si sperãm cã au i-au încurajat si pe colegii lor sã se alãture Clubului Rangerilor Junior.
    
Pentru a respecta valoarea patrimoniului natural local, au fost amplasate 3 panouri de informare în rezervatie, iar în comunitatea scolarã câte un set de roll-up-uri cu aceleasi informatii.
     Un rol important l-au avut partenerii: Fiecare scoalã a oferit spatiu pentru desfãsurarea activitãtilor de promovarea a proiectului iar profesorii voluntari
au participat atât la organizare cât si la implicarea în activitãtile proiectului. Custodele ariilor protejate (APM) a participat la activitãtile din teren împreunã cu specialistii de la facultatea de silviculturã, oferindu-le elevilor informatii privind denumirea speciilor de plante si importanta lor. Primãriile comunitãtilor au pus la dispozitie sala cãminului cultural cu toate dotãrile, pentru desfãsurarea în bune conditii a evenimentelor de premiere.

Grupul tintã:
3 scoli din comunele Bosanci, Moara si Ipotesti (judetul Suceava):
     - 300 elevi de la cel 3 scoli, participanti la douã evenimente pentru promovarea ariilor protejate;
     - 100 elevi care fac parte din clubul Ranger Junior, participanti la excursii;
     - 6 profesori de la cele 3 scoli;
     - cel putin 30 de pãrinti.

Rezultate:
Schimbarea atitudinii:
     - pãstreazã cãrarea prin rezervatie, bucuria lor nu se mai manifestã prin tipete si alergare, resturile menajere le depoziteazã la locurile indicate sau chiar le pun în propriul lor bagaj.
     - 3 panouri de informare; 10 tabere si 5 excursii în rezervatii; 3 expozitii permanente; 6 roll-up-uri; caietul de teren Ranger Junior;
     - aparitii în mass-media

Proiectul este finantat de Fundatia pentru Parteneriat si Mol România. Este implementat de Fundatia Speologicã „Club Speo Bucovina" si are ca parteneri Agentia pentru protectia Mediului si scolile gimnaziale Bosanci, Ipotesti si Moara. Contributia finantatorului – Fundatia pentru Partenriat si MOL România: 20.000 Lei iar bugetul total : 29.166 Lei
     Imagini de la deschiderea proiectului sunt prezentate aici.
     Primele activitati au fost conform urgentelor (plantari) dar si pentru a face cunostinta cu rezervatiile. Cateva cuvinte si imagini
aici.
     Imagini de la desfasurarea proiectului gasiti
aici.

Proiect finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania.
Informatiile acestui material apartin în exclusivitate Fundatiei Speologice „Club Speo Bucovina". Fundatia pentru Parteneriat si Mol Romania nu sunt rãspunzãtoare pentru informatiile de pe site.

logo MOL
logo FP ro

Inapoi la proiecte de educatie ecologica