TOP3
Csb

Inapoi la proiecte de educatie ecologica

Prima pagina

Fundatia Speologica Club Speo Bucovina"

Drepturile omului – la îndemâna oamenilor simpli


     Fundatia de Speologie „Club Speo Bucovina" din Suceava în parteneriat cu  Asociatia WWF Programul Dunãre Carpati România din Bucuresti a încheiat la 18 octombrie derularea  proiectului „Drepturile omului – la îndemâna oamenilor simpli".
    
Proiectul a fost finantat prin programul PHARE 2005 - Consolidarea Democratiei în România, Componenta 2 Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta împotriva coruptiei, iar obiectivul urmãrit a fost de crestere a nivelului de informare a proprietarilor de terenuri din Parcul National Cãlimani, Parcul Natural Muntii Maramuresului si Parcul Natural Vânãtori Neamt în ceea ce priveste drepturile si responsabilitãtile ce le revin acestora din perspectiva legii ariilor protejate.
    
În acest context a fost initiatã o campanie de informare amplã, cuprinzând 5 judete: Suceava, Mures, Bistrita Nãsãud, Maramures si Neamt în cadrul cãreia s-au distribuit ziarele „Info parc - Ziarul pentru proprietarii de terenuri din Parcul National Cãlimani, Parcul Natural Muntii Maramuresului si Parcul Natural Vânãtori Neamt" si brosurile „Întrebãri si rãspunsuri pentru proprietarii de terenuri din ar
iile protejate".
    
Campania de informare „E dreptul tãu sã stii" a antrenat 109 comunitãti. Materialele informationale au ajuns la membrii acestora prin implicarea celor 38 primãrii aflate pe raza parcurilor sus mentionate si a administratiilor celor 3 parcuri.
    
Campania de informare a fost completatã de organizarea a  7 dezbateri publice în localitãtile Neagra ªarului, Vatra Dornei Vânãtori Neamt, Rãstolita, Tiha Bârgãului, Moisei si Suceava unde au participat proprietari de terenuri, reprezentanti ai primãriilor, ocoalelor silvice si administratiilor parcurilor. Subiectele dezbaterilor au fost sustinute de reprezentanti ai Agentiei de Plãti si Interventie în Agriculturã Suceava, Târgu Neamt si Târgu Mures, ai Agentiei de Protectia Mediului Târgu Mures, reprezentanti ai parcurilor si un specialist în probleme forestiere de la organizatia partenerã Asociatia WWF Programul Dunãre Carpati România
    
Evaluarea finalã a campaniei de informare a evidentiat nevoia comunitãtilor de a fi informate periodic în cadrul unor întâlniri în legãturã cu schimbãrile legislative de interes  si posibilitãtile de valorificare a acestor terenuri cu statut special de protectie (accesare de fonduri europene  pentru dezvoltare de activitãti economice în zonele în care este acceptat acest lucru, posibilitãti de asociere a proprietarilor, etc.).
     Domnul Adrian Done, în calitate de presedinte, a subliniat cã proiectul "Drepturile omului – la îndemâna oamenilor simpli" se poate înscrie în linia proiectelor pe care Fundatia Speologicã "Clu
b Speo Bucovina" le-a încheiat cu succes. (a consemnat L.C.D.)

                                                                                    Articol în cotidianul „Crai Nou" nr.4569 / 20.octombrie 2008

UE

Proiect finanþat de.
UNIUNEA EUROPEANA prin Phare, Programul 2004 Societatea Civila

Uniunea Europeanã reprezintã o entitate politicã, socialã si economicã compusã din 27 þãri. Statele Membre au decis împreunã, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, sã construiascã o zonã de stabilitate, democratie si dezvoltare durabilã, mentinând diversitatea culturalã, toleranta si libertãtile individuale. Uniunea Europeanã îsi propune sã împãrtãseascã realizãrile si valorile sale cu þãrile si popoarele de dincolo de granitele ei.