top3
csb

Ariile protejate - Slãtioara si Todirescu, parte integrantã a comunitãtilor de sub munte

     În perioada aprilie - octombrie 2015, Fundatia Speologicã „Club Speo Bucovina" a beneficiat de un grant de la Fundatia pentru Parteneriat si MOL România în vederea finantãrii proiectului cu numele de mai sus, în cadrul programului de finantare "Spatii Verzi – componenta Arii protejate".
    
Locul de desfãsurare al proiectului a fost în comunitãtile scolare din Pojorata, Slãtioara si Stulpicani dar si în Ariile protejate Codrul Secular Slãtioara si Fânetele Montane Todirescu.
     Scopul proiectului a fost cresterea nivelului de constientizare si a gradului de acceptare a importantei protejãrii si conservãrii ecosistemelor naturale de cãtre comunitãtile de sub munte, situate la periferia ariilor protejate - Codrul Secular Slãtioara si Fânetele Montane Todirescu din cadrul Sitului Natura 2000 Rarãu-Giumalãu.
    
Pentru început, povestea rezervatiei Codrul Secular Slãtioara a fost transpusã pe poteca tematicã „Povestea Codrului". De-a lungul unui traseu ce începe de la intrarea în rezervatie, au fost montate 6 panouri tematice, tratând aspecte caracteristice rezervatiei.
      Prin intermediul unor „lectii interactive" au fost selectati 70 de elevi, din peste 150 elevi, din cele 3 scoli vizate de proiect. Acestia au format Clubul Naturii.
     
În lunile iulie – august s-au desfãsurat ateliere de initiere în naturã (o tabãrã cu 4 ateliere si 5 excursii cu 9 ateliere). Au participat elevii din Clubul Naturii.
     
Ultima activitate, „Jurnalul Cavalerilor naturii", a reprezentat atât promovarea în comunitatea scolarã a ariilor protejate, de cãtre elevii participanti la ateliere, dar si prezentarea impresiilor lor,
în fata colegilor.

octonbrie 2015

Proiect finantat de Fundatia pentru Parteneriat si Mol Romania.
Informatiile acestui material apartin în exclusivitate Fundatiei Speologice „Club Speo Bucovina". Fundatia pentru Parteneriat si Mol Romania nu sunt rãspunzãtoare pentru informatiile de pe site.

logo FP ro
logo MOL

Inapoi la proiecte de educatie ecologica

rollup_codrulsecularslatioara

Imaginea roll-up-ului despre rezervatia
 Codrul Secular Slãtioara