top3
csb

Povestile din habitatul meu misterios – Tinovul Mare Poiana Stampei

Perioada de desfasurare a proiectului: 1 mai 2018 - 15 octombrie 2018

Scop: Cresterea nivelului de constientizare si a gradului de acceptare privind importanta protejarii si conservarii rezervatiei "Tinovul Mare Poiana Stampei" de cãtre comunitatea din comuna Poiana Stampei .

     Startul proiectului a fost dat în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Biodiversitãtii, unde a fost invitati sã participe la o prezentare de informare, pe rând, întreaga comunitate scolarã (231 elevi, 18 profesori si 150 pãrinþi). Activitatea de informare a adus în fatã actiunile si rezultatele vizate dar si rolul fiecãrui partener.
     În lunile de primãvarã, proiectul a continuat cu un program de pregãtire pentru cunoasterea biodiversitãtii din aria protejatã, dezvoltat atât în scoalã cât si în aria protejatã. La ateliere s-au înscris cei 231 de elevi, pe categorii de vârstã dar si la dorinta fiecãruia.
    
Pentru ai provoca la cunoastere si descoperirea biodiversitãtii au fost organizate 7 excursii unde li s-a propus participarea la un joc de „documentare, inventariere si monitorizare" în care un rol deosebit l-a jucat custodele.
     Ca o evaluare a excursiilor dar si îmbogãtirea cunostintelor au fost organizate ateliere de creatie având ca temã principalã „Povestile din habitatul meu misterios – Tinovul Poiana Stampei". Activitatea a cuprins 5 ateliere de creatie cu jocuri, desene, quiling, ouã încondeiate si 7 ateliere pentru vizionarea de filme documentare din aria protejatã, oferite de custode.
     În perioada de varã activitãtile au continuat cu 4 tabere de 8 ateliere tematice denumite generic Scoala de varã. Atelierele au continuat activitãtile din primãvarã cu excursii de „documentare, inventariere si monitorizare" dar si ateliere de creatie pentru elevii din clasele primare.
     Pentru a aduce apreciri eforturilor elevilor dar si ca instrument important, folosite pentru a aduce în fata comunitãtii valoarea rezervatiei, a fost realizatã o expoziþie documentar, cu fotografii si alte materiale ale elevilor, realizate în cadrul atelierelor. Expozitia a fost organizatã la Cãminul Cultural si, ulterior, a fost mutatã în cadrul scolii.
     Ca un colorar, pentru promovarea ariei protejate, a fost realizat simbolul rezervaþiei. Acesta a fost imprimat pe 85 de tricouri oferite celor mai activi elevi, în cadrul evenimentului de premiere si închidere a proiectului.
     Alte instrumente importante folosite pentru a aduce în fata comunitãtii valoarea rezervatiei si importanta ei, a fost realizat un panou amplasat în curtea scolii dar si tipãrirea a 1000 de pliantem, distribuite ulterior în cadrul comunitãtii.
     Activitãtile si rezultatele proiectului sunt vizibile pe pagina de facebook a proiectului:.

     Proiectul este finantat de Fundatia pentru Parteneriat si Mol România. Este implementat de Fundatia Speologicã „Club Speo Bucovina" si are ca parteneri scoala gimnazialã Poiana Stampei si Parcul National Cãlimani.

     Proiect finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania.
Informatiile acestui material apartin în exclusivitate Fundatiei Speologice „Club Speo Bucovina". Fundatia pentru Parteneriat si Mol Romania nu sunt rãspunzãtoare pentru informatiile de pe site.

logo MOL
logo FP ro

Inapoi la proiecte de educatie ecologica