top3
csb

Inapoi la proiecte de schimbari climatice

"Alternative pentru energie durabila"
- PHARE 2006-018-147.01.02/02/DEM 14 -
Rezumat proiect

     Fundatia Speologica "Club Speo Bucovina" in asociatie cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava a inceput la 24.12.2008 implementarea proiectului  „Alternative pentru energie durabila", program Phare 2006 Componenta – Democratie, protectia mediului, protectia consumatorului, dialog social, aspecte de gen si ocuparea fortei de munca.
      Scopul proiectului este imbunatatirea calitatii mediului prin constientizarea  rolului  eficientei energetice si a surselor „curate" de energie in 20 comunitati din judetul Suceava, respectiv: Adancata, Baia, Cacica, Darmanesti, Dumbraveni, Fantanele, Galanesti, Ilisesti, Ipotesti, Liteni, Marginea, Malini, Putna, Salcea, Straja, Stroiesti, Scheia, Siminicea, Udesti si Veresti.

Obiective specifice
1.Masurarea gradului de implicare a comunitatilor tinta in actiuni pe tema energiei durabile;
2. Stimularea interesului administratiilor locale  si scolilor din localitatile tinta in a exploata si promova tehnologii energetice „curate" si  „inteligente" prin participarea reprezentantilor acestora la sesiuni de informare avand ca tematica:

 • prezentarea conceptelor eficienta energetica si surse regenerabile de energie;
 • diseminarea unor proiecte de cercetare stiintifica din Romania care pun in valoare tehnologii energetice  „curate" si  „inteligente";
 • prezentarea unor  posibilitati concrete de finantare a acestor tehnologii in mediul rural (Fondul de Mediu, Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, etc.).

3. Ridicarea nivelului de informare a membrilor celor 20 comunitati in  ceea ce priveste conceptele de eficienta energetica si surse regenerabile de energie prin activitati specifice in scoli si distribuirea de materiale informative.

Activitatile principale ale proiectului:
      -
lansarea proiectului;
     - realizarea  materialelor informative

  • 2200 brosuri pentru elevi intitulate „ABC-ul energiilor regenerabile"
  • 4200 plinte tip ziar format A3 intitulate „Ziarul utilizatorului care stie despre energie"
  • 650 suporturi curs " Tehnologii energetice „curate" si  „inteligente" - ce sunt si cum pot fi
          finantate"

     - masurarea gradului de implicare a comunitatilor tinta in actiuni pe tema energiei
      durabile inainte de inceperea proiectului (aplicare de chestionare si evaluarea acestora
1, 2, 3) ;
     - desfasurarea 
sesiunilor de informare

  • Ce sunt Tehnologiile energetice „curate" si  „inteligente" -  (2 sesiuni)
  • Finantarea  Tehnologiilor energetice „curate" si  „inteligente"(2 sesiuni)

     - infiintarea în primarii a punctelor de informare unde cetatenii  pot procura materialele informative realizate in cadrul proiectului;
     - lansarea in scoli a actiunii „Aleg energia durabila!"

     Prin implementarea proiectului, 40 reprezentanti ai primariilor si scolilor tinta au inteles importanta utilizarii tehnologiilor „curate" si „inteligente" pentru conservarea mediului natural, au cunoscut exemple de bune practici si posibilitatile de finantare a unor astfel de tehnologii; prin distribuirea materialelor informative si legatura mentinuta cu comunitatile peste 4000 cetateni au fost  informati asupra metodelor de utilizare eficienta a energiei in gospodariile proprii. Derularea in scoli a actiunii "Aleg energia durabila" a avut ca rezultat implicarea a peste 4600 elevi in diverse activitati de constientizare si aplicare a acestor concepte.

UE

Proiect finanþat de
UNIUNEA EUROPEANA

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate provind aderarea Romaniei la Uninea Europana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europe in Romania http://ec.europa.eu

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE, contactati  cfcu.phare@mfinante.ro

Inapoi la proiecte de schimbari climatice